Εξοικονόμηση με χρήση πέλλετ

Εξοικονόμηση με χρήση πέλλετ

Οικονομική  Σύγκριση  πέλλετ και άλλα είδη στερεών καυσίμων με  Ορυκτά  Καύσιμα

Ας συγκρίνουμε τώρα την θερμιδική αξία και το κόστος των Στερεών Βιοκαυσίμων με τα κοινά Ορυκτά Καύσιμα. Οι παρακάτω τιμές αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές θερμογόνου αξίας και απόδοσης καύσης, καθώς και Τεχνικών Απωλειών καμινάδας & εξωτερικού Καυστήρα, στην περίπτωση των περισσοτέρων ορυκτών καυσίμων.  

Οι θερμιδικές αξίες όλων των ορυκτών καυσίμων και του ξύλου παρέχονται από την ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε.: 2006/32/Ε.Κ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «Ενεργειακό Περιεχόμενο επιλεγμένων καυσίμων για τελική χρήση», Εφημερίδα Ευρωπαïκής Ένωσης, 5 Απριλίου 2006. Οι θερμιδικές αξίες & το ειδικό βάρος κυμαίνονται ανάλογα με την προέλευση του καυσίμου & την σύσταση τους καθώς και την ποιότητα των εμπεριεχομένων υδρογονανθράκων.
Οι τιμές κόστους των διαφόρων καυσίμων είναι ενδεικτικές τιμές για την Ελλάδα τον Μάρτιο του 2012.


Μέσος όρος ανώτερης κλίμακας ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακή χρήση με τις επιβαρύνσεις του  χρησιμοποιήθηκε  ενδεικτικά για μέτρο σύγκρισης. Οι τιμές καυσίμων είναι Λιανικής με τον ΦΠΑ περιλαμβάνοντας επιβαρύνσεις παγίων και τελών μηνιαίων λογαριασμών αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι τιμές φυσικού αερίου & μαζούτ  υπολογίζονται να ακολουθούν αναλογικά τις τιμές πετρελαίου. Εχει αναγγελθεί επίσης 22,5% αύξηση της τιμής του ηλ. ρεύματος για το έτος 2012.

Ο κάτωθι πίνακας μας δείχνει το Κόστος σε €/kWh  διαφόρων ειδών Ορυκτών Καυσίμων  και Στερεών Βιοκαυσίμων, καθώς και (στις τελευταίες δυο στήλες) την Εξοικονόμηση (%) ως προς το Πετρέλαιο Θέρμανσης και την Εξοικονόμηση (%) ως προς το ντήζελ κίνησης (στην επικείμενη  εξίσωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του ντήζελ κίνησης).

 πελλετ-οικονομία-αναλυση

Οπως παρατηρούμε, με τιμή πετρελαίου θέρμανσης στα 1,05 €/lt,  το κόστος ανέρχεται περίπου στα 14,7 €cents/kWh θέρμανσης, ενώ αντίστοιχα με το πέλλετ ως βιοκαύσιμο, και με μια  τιμή στα 0,30 €/kg, περίπου στα 6,7  €cents/kWhθέρμανσης. Μια τεράστια εξοικονόμηση της τάξης του 54 %!!!
Η αντίστοιχη εξοικονόμηση για τιμή ντήζελ θέρμανσης / κίνησης στα 1,40 €/lt είναι της τάξης του 65 %!!!
 
Συμπέρασμα: Η Βιομάζα(πελλετ) κατέχει  την πρώτη θέση ανάμεσα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 με ποσοστό άνω του 50% των Α.Π.Ε!
            Η χρήση των Στερεών Βιοκαυσίμων  με τους εξειδικευμένους πολυκαυστήρες  προσφέρουν  μια οικολογική, βιώσιμη αλλά και λειτουργική  Εναλλακτική λύση στη Θέρμανση  με τεράστιο Οικονομικό όφελος … της τάξης του 54% - 86%!!!

 

forma endiaferontos

alfa wood group logo 
Βιομηχανία Παραγωγης Πέλλετ & Μπρικέτας

 ΟΔΗΓΙΕΣ COVID

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • 7ο χλμ Κ. Νευροκοπίου - Εξοχής
    Δράμα
  • T: 801 700 7273   -  +30 2523 300307
    F: 2410 831590
Δείτε μας στο πελλετ video μπρικέτα ξύλα